Landelijk fonds funderingsherstel

Financiering funderingsherstel | Woningeigenaren die funderingsherstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, moeten daarvoor een speciale lening kunnen aangaan. Dit staat in een voorstel van een brede werkgroep ‘funderingsproblematiek’ aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het voorstel gaat in hoofdlijnen in op een doelgerichte aanpak van de problemen van financiering bij funderingsherstel. In dit voorstel kunnen huiseigenaren een lening uit een landelijk fonds krijgen voor het funderingsherstel dat uitgevoerd dient te worden. Dit is zeer belangrijk, omdat vele huiseigenaren die funderingsherstel moeten en willen plegen, dat nu niet kunnen, omdat zij de benodigde financiering niet rond kunnen krijgen door een te laag inkomen en/of te lage waarde van de woning, in relatie tot de geldende financieringseisen. Hierdoor stagneren al langere tijd (collectieve) funderingsherstelprojecten. Daardoor volgt verdere waardedaling en treedt verval van woningen en buurten in.

woning-vijzelen-rechtzetten-funderen zaandam woning vijzelen

Funderingstechnieken De Coogh BV • Daam Schijfweg 22-24 • 1507 BD Zaandam

Tel: 075-6163904 • Email: info@decoogh.com