Het fundament onder Zaanstad

Het fundament onder Zaanstad informatiefilmpje. In Zaanstad staan veel gebouwen op (korte) houten funderingspalen. Er is veelvuldig gebruik gemaakt van grenenhout in Zaanse funderingen. Zeker grenenhout is erg kwetsbaar voor bacteriële aantasting en paalrot. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering in rap tempo af. Op een gegeven moment in die mate dat er schade aan de woning ontstaat. Funderingsherstel is dan noodzakelijk.

Rond 1970 pas is het gebruik van grenenhout bij funderingen van woongebouwen niet meer voorgeschreven. Momenteel zien wij veel funderingsproblemen bij vooroorlogse panden, op termijn zal dit probleem ook naoorlogse panden treffen.

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. De gemeente biedt bepaalde vormen van ondersteuning. Daarnaast houdt zij toezicht op bouwwerken.

Funderingstechnieken De Coogh BV • Daam Schijfweg 22-24 • 1507 BD Zaandam

Tel: 075-6163904 • Email: info@decoogh.com