Funderingsherstel Fonds Zaanstad

Wij mogen het heugelijke feit aankondigen dat per 23 oktober 2017 het funderingsherstelfonds voor gemeente Zaanstad beschikbaar is. Het fonds is voor de Zaanse huiseigenaren die hun financiering niet rondkrijgen omtrent noodzakelijk funderingsherstel. Deze funderingslening is gelanceerd vanuit het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Op de website www.funderingsherstelfonds.nl kunt u alle informatie vinden. Het is voor u van belang om op deze website de voorwaarden goed door te nemen, want niet iedereen komt in aanmerking voor deze lening. Gemeente Zaanstad valt binnen het fonds en dit is echt heel fijn nieuws voor alle Zaankanters die wel willen maar financieel gezien simpelweg niet kunnen! Voorheen was er alleen maar een kleine subsidie funderingsherstel beschikbaar om de startkosten te dekken voor een huiseigenaar die aan funderingsherstel begon. Deze tijd is nu voorbij, want het Rijk ziet nu simpelweg de noodzaak dat er op dit moment landelijk 35000 woningen zijn waarbij er funderingsherstel toegepast dient te worden. Op lange termijn heeft men berekend dat het om 400000 woningen gaat die te maken zullen krijgen met diverse vormen van funderingsproblemen.

Campagne “Funderingsproblemen, laat je woning niet zakken”

Het GAF (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) heeft tegelijkertijd een prachtige campagne gelanceerd met de naam “Funderingsproblemen, laat je woning niet zakken”. Bekijk de informatieve film op: www.funderingen.zaanstad.nl Deze campagne doelt op bewustwording bij huiseigenaren binnen de Zaanstreek. Bewustwording in de zin van wacht niet te lang, herken signalen van verzakkingen, schakel een bouwkundig expert in, laat je informeren over de mogelijkheden bij de gemeente, kijk wat je als woonblok met elkaar kan opzetten etc. De grootste drempel voor veel mensen was toch altijd wel de kosten om zo’n grote ingreep financieel rond zien te krijgen. Met het funderingsherstelfonds Zaanstad kunt u een prachtige financiering op uw funderingsherstel krijgen waardoor u uw woning niet laat zakken!

Funderingstechnieken De Coogh, partner in het fonds Funderingsherstel

funderingsherstel fondsOp het moment dat u in aanmerking komt voor het funderingsherstelfonds dan heeft u de keuze uit een aantal funderingsbedrijven die op de lijst staan van het fonds. U mag niet buiten de lijst om uw eigen heibedrijf gaan zoeken. Dit is vanuit het fonds natuurlijk een logische gedachte, want het geld van de lening gaat alleen naar heibedrijven met een stabiele, betrouwbare en ervaren reputatie. Funderingstechnieken de Coogh staat uiteraard ook op de lijst aangezien wij al 30 jaar vakwerk hebben afgeleverd in de hele regio. De commissie van het fonds hoefde daar niet lang over na te denken om ons toe te voegen op deze lijst.

Campagne

Doel van de campagne is dat huiseigenaren kennis nemen van de eventuele funderingsproblematiek en de oplossingen. De boodschap hierbij is wacht niet te lang met het herstel en onderneem nu actie. Huiseigenaren hebben zelf de verantwoordelijkheid en kunnen indien aan de orde gezamenlijk (huizenblok) het probleem aanpakken. Het GAF fungeert als adviesorgaan en bij de uitvoering van de landelijke regeling als procesbegeleider. Verder wijst het GAF de huiseigenaren waar mogelijk op het verduurzamen van de woningen en het langer thuis wonen.

Film

Bureau Counter Creatives heeft in samenwerking met het Funderingsloket een beeldmerk en slogan ontwikkeld. Op basis hiervan wordt nieuw campagnemateriaal vervaardigd. Verder is er campagnesite actief, te weten: funderingen.zaanstad.nl, waarop onder andere een film te zien is waaraan u heeft meegewerkt. Waarvoor onze dank. De film is afgestemd op de campagne. De film moet bijdragen tot het aanzetten van een collectieve aanpak en actie, met aandacht voor de kwaliteit van de hele woning. Ook het proces van constatering, financiering en uitvoering komt in beeld.

Landelijk Fonds

Op maandag 23 oktober jl. is (de landelijke website voor) het Fonds Duurzaam Funderingsherstel gelanceerd. Het fonds richt zich op huiseigenaren die de financiering tot het herstel niet rond krijgen. Zij krijgen de mogelijkheid om een funderingslening af te sluiten. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Rijk, deelnemende gemeenten (waaronder Zaanstad), Provincies, Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en banken. Het Rijk treedt hierbij op als hoofdfinancier.

 

Funderingstechnieken De Coogh BV • Daam Schijfweg 22-24 • 1507 BD Zaandam

Tel: 075-6163904 • Email: info@decoogh.com