Funderingherstel

Aan veel woningen wordt vaak tijd, geld en aandacht besteed aan het uiterlijke plaatje. Een bijna letterlijk ondergeschoven kindje is funderingherstel. Al bij de eerste signalen van verzakkingen schieten veel mensen vaak in de ontkenning omdat men weet dat funderingherstel een grote ingreep betekent. Het is echter raadzaam om tijdig een specialist te raadplegen die een vooronderzoek kan maken betreft de ernst van de zaak. Bij De Coogh hebben we ervaren specialisten in huis die het hele traject van A tot Z begeleiden en waarbij het herstel van uw  fundering niet een te grote stress factor gaat worden. Funderingstechnieken de Coogh voert Fundering herstel uit met name in de regio Haarlem, Amsterdam en de Zaanstreek. Onze reikwijdte is dermate groot dat er ook fundering herstel projecten lopen in regio Rotterdam.

Wij beperken de overlast voor natuur en omgeving tot een minimum. De Coogh maakt gebruik van een eigen modern machinepark, zodat tijdens funderingsherstel de geluidsoverlast altijd binnen de geldende geluidsnormen vallen. Daarnaast zijn al onze hydraulische machines uitgerust met bio-olie, zodat bij onverhoopte lekkage bodemvervuiling wordt voorkomen.

Voor vragen over fundering herstel, vooronderzoek, kelder aanleg en vele andere zaken waar funderen parten bij speelt kunt u gerust contact met ons opnemen.

Funderingstechnieken De Coogh BV • Daam Schijfweg 22-24 • 1507 BD Zaandam

Tel: 075-6163904 • Email: info@decoogh.com